Finance, met oog voor mens, team en gedrag
IT, met oog voor mens, team en gedrag
Intercultural empathy to construct a trust relation
Groei van uw onderneming is sterk gerelateerd aan het hebben van een goed team en een dito plan. Realisatie hiervan vindt plaats door bouwstenen als (een flexibele schil van) kennis en competenties, de juiste financiële middelen (investeerders, banken, en overige) en mogelijke partners in te zetten. Start vindt plaats bij de planontwikkeling en vervolgens bij de uitvoering. De vormen waarin dit kan worden uitgevoerd zijn divers. Focus op autonome groei, acquisities, strategische allianties, distributeurs, nationaal of internationaal, ...
De Corridors dienstverlening ondersteunt business development initiatieven (ook ICT-gerelateerd) bij het maken van een pragmatisch plan en de realisatie daarvan. Voor nadere uitleg is onder diensten (Financiering, Internationalisatie en IT – projecten) de context geschetst en zijn onder documenten en middelen een aantal instrumenten nader beschreven.